Paszport dla noworodka – jak wyrobić i co musisz wiedzieć

Paszport noworodek

Paszport to podstawowy dla podróżników dokument tożsamości, uprawniający do przekraczania granic państwowych. Również noworodek, a później także starsze dziecko jest zobowiązane do jego posiadania, w celu przekroczenia granicy Strefy Schengen. Jak wyrobić paszport dla noworodka opisuję poniżej.

Paszport noworodek

Uzyskanie paszportu dla noworodka jest możliwe po złożeniu wniosku w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Wyrobienie paszportu można opisać w czterech krokach:

  1. przygotowanie potrzebnych dokumentów,
  2. wniesienie opłaty za paszport,
  3. złożenie dokumentów w punkcie paszportowym,
  4. odebranie gotowego paszportu.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia paszportu

  • wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym, wniosek należy wypełnić danymi noworodka, uwzględniając numer PESE,
  • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie dziecka – idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, dla noworodków są specjalne zasady dotyczące zdjęć, nie martw się jeżeli na zdjęciu dziecko ma zamknięte oczy – u nas tak było,
  • dowód opłaty za paszport,
  • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, potwierdzoną przez notariusza, jeżeli wniosek składać będzie jeden rodzic,
  • skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

Wniesienie opłaty za paszport

Za paszport dla noworodka zapłacisz – 30 zł, korzystając z ulgi wynoszącej 50%.

Nie ma jednego sposobu i jednego rachunku bankowego, aby zapłacić za paszport. Dowiedz się w punkcie paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Bardzo często opłaty dokonujemy w kasie urzędu – pamiętam o tym pobierając odpowiedni numerek lub dokonaj opłaty przez zajęciem kolejki do punktu paszportowego. W wielu urzędach znajdziesz także wpłatomaty, z których możesz skorzystać również do dokonania opłaty za paszport.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Przede wszystkim pamiętaj, że dziecko nie musi być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu. Jeżeli masz z kim je zostawić na moment składania wniosku, pamiętając że co do zasady wymagana jest obecność obu rodziców, to nie narażaj noworodka na kontakt z tłumami ludzi w urzędzie, ze względu na nie wykształconą jeszcze odporność.

Wniosek powinien być złożony przez obu rodziców, we wniosku oboje rodzice podpisują zgodę w obecności urzędnika. Nie róbcie tego przed złożeniem wniosku!

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez jednego rodzica, w taki sytuacji przez złożeniem wniosku przygotuj pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, potwierdzoną przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego lub złożoną na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej i opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Odebranie gotowego paszportu

Na paszport czeka się do 30 dni, jednak zwykle ten okres jest krótszy. Podczas składania wniosku urzędnik poda ci dokładny termin odbioru paszportu. Możliwe jest także otrzymanie powiadomienia SMS o tym, że paszport jest gotowy do odbioru.

Jeśli planujesz pilny wyjazd i potrzebujesz nowego paszportu dla noworodka w zasadzie na wczoraj , możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności do 12 miesięcy. Zwyczajny paszport dla noworodka jest ważny przez 5 lat.

Paszport może odebrać w urzędzie tylko jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. Paszport odbierzesz w punkcie paszportowym – tam, gdzie złożysz wniosek. Do odbioru paszportu zabierz ze sobą dowód osobisty.

Czy wyrabialiście już paszporty dla swoich dzieci? Podzielcie się w komentarzach wrażeniami jak przebiegła w Waszym przypadku ta procedura!

Paszport noworodek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *